st. asp. Andrzej Krzanak

st. asp.
Andrzej
Krzanak
Powiat: 
Rejon działania: 
KP Zator rejon służbowy nr 35: Przeciszów, Las.
Telefon stacjonarny: 
33 841 09 97