Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pn. "Dworzec 2018"

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pn. "Dworzec 2018"
 


Doskonalenie działań podejmowanych przez Policję i inne służby ratownicze w związku z zagrożeniem spowodowanym uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej,  były jednym z celów przeprowadzenia ćwiczeń dowódczo – sztabowych pod kryptonimem „Dworzec 2018”.W piątek (13 kwietnia br.) w godzinach porannych odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Dworzec 2018”. Udział w nich wzięło 60 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz przedstawiciele innych krakowskich służb.Punktualnie o godzinie 8.55 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie o tym, że kilka minut wcześniej w jednej z szafek przeznaczonych dla pasażerów Dworca PKP, w wyniku niezachowania odpowiednich środków ostrożności, doszło do rozszczelnienia drażniącej substancji chemicznej.  Na skutek tego zdarzenia dwóch mężczyzn, znajdujących się w pobliżu tego depozytu, straciło przytomność. Istniało zagrożenie, że niebezpieczna substancja rozprzestrzeni się na teren kompleksu komunikacyjno-handlowego, stwarzając zagrożenie dla przebywających tam osób.Po zawiadomieniu o zdarzeniu, do działania zaangażowane zostały siły i środki m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, a także podmiotów wchodzących w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.Zadaniem policjantów było zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, powiadomienie o ewakuacji przebywających na zagrożonym terenie  oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych działań. W efekcie podjętych działań drażniąca substancja chemiczna została zneutralizowana. Nie doszło do eskalacji zdarzenia. Dwóm poszkodowanym pomocy medycznej udzielili ratownicy medyczni.Działania przebiegły zgodnie z przedstawionym scenariuszem, a ich przebieg został rzetelnie udokumentowany w systemowej aplikacjiBezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń, w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich służb biorących udział w akcji, podczas którego podsumowano oraz omówiono wyniki przeprowadzonych czynności.