Sezon rowerowy – rozpoczęty

Sezon rowerowy – rozpoczęty
Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego na naszych drogach wzrasta liczba  jednośladów. Coraz częściej rower staje się wygodnym i szybkim środkiem transportu   zwłaszcza do pracy.


Warto jednak pamiętać, że jeżdżąc rowerem po drodze podlegamy przepisom o ruchu drogowym. Za ich złamanie nie otrzymamy punktów karnych, ale możemy zostać ukarani mandatem karnym.


W roku 2017 w Małopolsce odnotowaliśmy 439 ofiar wypadków z udziałem rowerzystów, w których 19 osób poniosło śmierć (tj. o 7 więcej niż w roku ubiegłym), a 420 zostało rannych, ponadto rowerzyści spowodowali  220 wypadków drogowych. 


Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Jazda jednośladem wymaga pełnego panowania nad rowerem, a prędkość powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków oraz umiejętności jadącego.


Wsiadając na swój rower po zimowej przerwie warto zrobić jego przegląd i upewnić się, czy jest w pełni sprawny, oraz czy posiada wszystkie wymagane przepisami elementy. Jeżdżąc niesprawnym rowerem narażamy siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. 


Rower musi być wyposażony w:


1.            światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,


2.            światło pozycyjne tylne barwy czerwonej -  może być migające,


3.            światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,


4.            przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,


5.            dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.


Za nieprawidłowe wyposażenie roweru można otrzymać mandat karny w wysokości od 20 – 500 złotych. 


Aby jeździć rowerem po drogach publicznych bez uprawnień należy mieć ukończone 18 lat. Osoby między 10, a 18 rokiem życia  są obowiązani posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii B1, AM, A1 lub T.


Ponadto warto pamiętać:


•             kierując rowerem należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, zachowując szczególną ostrożność i ustępując miejsca pieszym, 


•             dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.


Kierującemu rowerem zabrania się:              


•             jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,


•             jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,


•             czepiania się innych pojazdów.


 


Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone  wyjątkowo gdy:


 


•             opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem lub szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów jest  dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,


 


•             warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),


 


Uwaga! rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower.


Kolumna rowerów:


Jadąc np. na wycieczkę w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że liczba rowerów jadących w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów.


Pamiętajmy, jadąc rowerem obie ręce musimy trzymać na kierownicy, rozmowa przez komórkę bez zestawu głośnomówiącego jest zabroniona i naraża nas na mandat karny w wysokości 200 złotych.


Rower a alkohol


Na koniec warto przypomnieć, że wsiadając na rower pod wpływem alkoholu narażamy innych uczestników ruchu na obrażenia, a siebie mandat lub na areszt albo  grzywnę  w wysokości nawet 5000 złotych. Sąd może orzec także zakaz prowadzenia tego rodzaju pojazdów.


Apelujemy, tak do rowerzystów jak i kierujących pojazdami samochodowymi, aby bacznie obserwowali drogę, stosowali się do obowiązujących przepisów aby na naszych drogach było bezpiecznie.